System - informacje


Opis wybranych funkcji systemu podzielony na moduły im dedykowane.
 • Cenniki


  Definiowanie cenników odpraw z możliwością przypisywania ich do konkretnych przewoźników. Szeroki zakres możliwości parametryzacji filtrów, wobec których następuje agregacja odpraw.

  Cenniki odpraw

 • Dziennik dworca


  Lista przyjazdów i odjazdów, lista zapowiedzi oraz lista kursów opóźnionych i odwołanych. Podstawowe narzędzie Dyżurnego Ruchu umozliwiające kontrolę nad odprawami (potwierdzanie odprawy kierowcy, odwołanie kursu, zamknięcie sprzedaży etc.).

  Cenniki odpraw

 • Sprzedaż kasowa


  Zarządzanie drukarkami fiskalnymi i okienkami kasowymi. Wgląd w sesje pracy kasjerów. Moduł nadzorujący sprzedaż kasową.

  Dworzec Kasy

 • Tablice odjazdów


  Prezentacja informacji dla pasażerów. Dedykowane pulpity informacyjne wyświetlające dane o odjazdach realizowanych z dworca.

  Tablice Odjazdów

 • Rozliczenia i raporty


  Szereg niezbędnych zestawień oraz raportów, składające się z przetworzonych danych z systemu - m.in. raporty o dopłatach, wpływy, sprzedaż, zestawienia transakcji, wykazy kursów.

  Raporty • Oferta przewozowa


  Tworzenie kursów (przypisanie przystanków, określenie parametrów czasowych i kilometrowych pomiędzy poszczególną parą przystanków, przypisanie stanowisk przyjazdowych i odjazdowych na wybranym punkcie oraz definiowanie naliczania opłat za skorzystanie z przystanku) oraz definiowanie ich parametrów poprzez określenie typu, dat obowiązywania, pojemności lub okresu przedsprzedaży. Zarządzanie cennikami (tabelarycznymi, kilometrowymi lub osadzonymi bezpośrednio na kursie), oznaczeniami (określanie kalendarza) i ulgami handlowymi. Ustawianie blokad miejsc i sprzedaży na określone numery miejsc na wybranych odcinkach trasy.

  Przewozy

  Przewozy

  Przewozy

 • Prowizje od sprzedaży


  Określanie wysokości prowizji od sprzedaży na wybrane typu kursów (zwykły, pośpieszny, ekspresowy, międzynarodowy, etc.) w rozbiciu na dostępne kanały sprzedażowe (sprzedaż na portalu, w kasach, u kierowcy, etc.).

  Prowizje

 • Rezerwacje oraz zmiana daty obowiązywania biletu

  Zarządzanie ustawieniami rezerwacji biletów poprzez parametryzację zakresu dni, w których może zostać złożona oraz automatycznie zwolniona w przypadku jej nie wykupienia. Definiowanie ustawień mechanizmu zmiany daty obowiązywania biletu - tzw. przebukowanie.

 • Makiety pojazdów

  Definiowanie i zarządzanie makietami floty pojazdów udostępnianych na portalu sprzedażowym w procesie zakupu biletu celem wyboru konkretnego miejsca przez Pasażera.

  Makiety pojazdów

 • Diagramy

  Definiowanie parametrów automatycznej wysyłki diagramów na określone adresy e-mail. Mechanizm przesyła diagram w postaci pliku PDF po akcji zamknięcia sprzedaży na danym kursie i ponawia jego wysyłkę na skutek zmian w diagramie po jego zamknięciu.

 • Rodzaje biletów

  Określenie rodzaju dystrybucji biletów – bilet elektroniczny przesyłany na skrzynkę e-mail lub bilet w formie SMS przesyłany na urządzenie mobilne.

 • Standardy podróży

  Zestaw infografik przypisywanych na dany kurs celem przedstawienia parametrów podróży dla Pasażera. Informacje o standardach podróży przedstawiane są w procesie wyszukiwania połączenia na portalu sprzedażowym Dworzec Online.

  Standardy podróży

  Standardy podróży

 • Kursy łączone

  Zakładanie i definiowanie kursów łączonych oraz ich parametryzacja pod kątem promocji sprzedażowych.

  Kursy Łączone

 • Zadania przewozowe

  Budowanie i definiowanie zadań przewozowych oraz przypisania ich do pojazdu celem przedstawienia jego aktualnej pozycji na mapie dla obecnie realizowanego kursu.

  Zadania pojazdów


 • Promocje


  Mechanizm budowy promocji sprzedaży biletów pozwalający na zdefiniowanie określonego typu promocji (grupowa, wielopoziomowa, kody rabatowe, etc.) oraz opcji związanych z datami ich obowiązywania. Promocje określane są zgodnie z przyjętymi parametrami określającymi rodzaj rabatowania (wartość kwotową, procentową o jaką zostanie obniżona cena biletu lub określona stała kwota), przewoźnika, kursy, przystanki oraz kanały sprzedaży, w których mają obowiązywać.

  Promocje

  Promocje

 • Agenci


  Zakładanie kont agencyjnych i definiowanie parametrów związanych z prowizjami sprzedażowymi oraz dostępem do oferty przewozowej.

 • Wykaz sprzedanych biletów


  Lista przedstawiająca historię zakupionych biletów z uwzględnieniem wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży. Prezentowane zamówienia określone są z pomocą unikalnego numeru, daty złożenia zamówienia, statusu, daty wyjazdu, kursie oraz kwocie zamówienia.

  Lista biletów


 • Raporty


  Mechanizm generowania raportów zawierających m.in.: zestawienie wpływów bezgotówkowych, zestawienie sprzedaży biletów, zestawienie sprzedaży biletów dla kursów per przystanek, zestawienie sprzedaży biletów dla kursu per trasa, zbiorcze zestawienie dopłat do biletów ulgowych z tytułu ulg ustawowych, korekta dopłat do biletów z ulgą ustawową z tytułu zwrotów, zbiorcze zestawienie biletów ulgowych z tytułu ulg handlowych, pełne rozliczenie dworca, wpływy z dworca w rozbiciu na kanały sprzedaży, sprzedaż agencyjna, rozliczenie sprzedaży agenta, czas pracy kasjera, etc.

  Raporty

 • Rozliczenia


  Mechanizm generowania raportów rozliczeniowych w skład, których wchodzą faktura VAT (w rozbiciu na pozycje), nota rozliczeniowa (rozbicie na wpływy ze sprzedaży biletów z uwzględnieniem kanału sprzedaży, części krajowej i zagranicznej oraz kosztów obsługi) oraz wykaz odjazdów.

  Rozliczenie


 • Konto


  Definiowanie podstawowych parametrów konta podmiotu – określenie nazwy i numeru banku, czasów zwrotu biletu w godzinach od odjazdu, maksymalna liczba biletów w jednej transakcji, wysokość opłaty manipulacyjnej, autozamykanie sprzedaży przed odjazdem w rozbiciu na rodzaj komunikacji etc.

  Konto

 • Lista użytkowników


  Tworzenie i zarządzanie użytkownikami instancji oraz ich uprawnieniami.

  Konto

 • Zestawy diagramów i informacji o sprzedaży


  Definiowanie zestawów diagramów z możliwością parametryzacji przewoźników i przystanków, z których mają obowiązywać oraz informacji o sprzedaży w rozbiciu na zestawienia przedstawiające sprzedaż na wszystkich kursach per dzień lub sprzedaż wybranego kursu per okres przedsprzedaży.

  Diagramy

  Diagramy • Aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android zintegrowana z systemem Dworzec Online za pomocą protokołów komunikacyjnych (API). Aplikacja przeznaczona do sprzedaży biletów jednorazowych oraz weryfikacji biletów przez kierowcę. Oprogramowanie zawiera moduły informacyjne o sprzedanych biletach w formie wykazu w rozbiciu na przystanki oraz o zajętości miejsc w autobusie w postaci diagramu biletów z uwzględnieniem liczby pasażerów wsiadających, wysiadających oraz wolnych miejsc. Aplikacja posiada zestaw raportów wymaganych w razie kontroli biletowej, zamknięcia zadania, doby i miesiąca. Korzystanie z aplikacji daje Przewoźnikowi możliwość sprzedaży biletów w trybie „real time” co przekłada się na brak zamykania sprzedaży w momencie realizacji kursu oraz wymianę informacji o sprzedaży w trybie online ze wszystkich kanałów sprzedaży (Internet, kasy, kierowca, etc.) Aplikacja gwarantuje dostęp do zawsze aktualnych danych zadaniach i kursach, które pobierane są w momencie logowania kierowcy do systemu.

  Aplikacja mobilna
  Aplikacja mobilna
  Aplikacja mobilna
  Aplikacja mobilna • Serwis internetowy Dworzec Online to platforma sprzedażowo-informacyjna stanowiąca front-end systemu. Portal umożliwia szybki zakup biletu (użytkownik zalogowany lub anonimowy) dzięki intuicyjnej wyszukiwarce połączeń i prostemu procesowi zakupowemu, oraz umozliwia także odnalezienie niezbędnych informacji o ofercie przewozowej tj. trasy kursów, przystanki, cenniki, ulgi, promocje, etc. Wszystkie dane o przewoźnikach oraz ich ofercie pobierane są na bieżąco z części back-end, która służy do administracji systemem.
  Użytkownik posiadający konto w systemie ma bezpośredni wgląd do swoich zakupów oraz możliwość zwrotów lub zmiany terminu obowiązywania biletu z poziomu założonego konta.
  Portal oferuje usługi dynamicznej informacji pasażerskiej w postaci prezentacji pojazdów realizujących kursy na mapie oraz komunikaty o kursach opóźnionych lub odwołanych.

  Portal